DOMOV

 


 


Počas mesiaca máj sa vždy 15 minút pred každou sv. omšou modlíme

LORETÁNSKE LITÁNIE